Advokátní kancelář

VÁŠ PARTNER PŘI HLEDÁNÍ SKUTEČNÝCH ŘEŠENÍ

Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Komedové, LL.M. poskytuje komplexní právní servis s ohledem na veškeré souvislosti řešeného případu a individuální potřeby klienta.

Naše klienty respektujeme. 

Svou práci proto děláme efektivně, neprovádíme zbytečné úkony a snažíme se nezatěžovat naše klienty vícenáklady. Je-li to jen trochu možné, snažíme se hledat cesty, jak se vyhnout zbytečným soudním řízením.

Každý případ pečlivě hodnotíme a nepouštíme se do marných soudních sporů, neefektivního vymáhání nedobytných pohledávek, emočně vypjatých rozvodových stání, na nichž se nic podstatného nevyřeší, a dalších právních činností, za které nám klient bude pouze hradit odměnu, aniž by měl ve skutečnosti reálnou naději naplnit své cíle. 

Jsme pevně přesvědčeni, že mnoho na první pohled těžko řešitelných sporů lze odstranit korektním přístupem a trpělivým hledáním kompromisů. Z jednání odstraníme přebytečné emoce a vytvoříme prostor pro uzavření dohody, která klientovi zajistí jak dosažení jeho cílů, tak potřebný klid pro soukromý i pracovní život. 

Máme zkušenosti s efektivním vyjednáváním a dobré výsledky v uzavírání smírů a narovnání, poskytujeme rovněž mediační služby.

Je-li jediným možným řešením sporu soudní řízení, zastupujeme klienta ve všech procesních úkonech. Samozřejmostí je pravidelné informování klienta o reálném stavu věci a projednávání všech procesních kroků.

Svou práci děláme tak, abychom Vám byli skutečně nápomocni při řešení Vašich životních a pracovních situací.