Naše specializace

Komplexní právní služby · Individuální přístup · Spolupráce 

Níže uvedená odvětví práva jsou naší doménou. Uvádíme je coby specifické zaměření vedle standartních právních služeb, které naše kancelář poskytuje.

Vyjma zde výslovně zmíněných témat tedy poskytujeme našim klientům právní služby i v oblasti práva korporátního, pracovního, správního a řady dalších (umíme pro Vás provést jakékoliv změny v obchodní společnosti, zajistit úpravy stanov a zápisy do obchodního rejstříku, poradíme v oblasti insolvence, vymůžeme pohledávku... napište a zeptejte se).Stavební právo, územní plánování a převody nemovitostí

Aneb nákupy, prodeje, výstavba, katastr, SVJ, reklamace,...

Svým klientům dlouhodobě zajišťujeme poradenství ve všech otázkách týkajících se výstavby a převodů nemovitostí, včetně problematiky územního plánování.

V nemovitostech se vyznáme od A do Z.

Vypracujeme Vám smluvní dokumentaci pro koupi či prodej nemovitosti, zajistíme advokátní úschovu finančních prostředků, vyjednáme smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby či pomůžeme zorientovat se v místních pravidlech výstavby daných územním plánem.

Poskytujeme právní poradenství rovněž obcím, společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům.

Rodinné právo

Rozvod a péče o děti slušně

Poskytujeme poradenství a pomoc v situaci, kdy se partnerství nevydaří.

Zorientujeme ve Vás nejen ve Vašich zákonných právech a povinnostech týkajících se rodičovství a případného dělení majetku - ale především v tom, jak procesem projít důstojně a usnadnit tak situaci i pro společné děti.

Sepíšeme Vám kompletní dokumentaci potřebnou k rozvodu manželství a tam, kde se nedaří dohodnout, uděláme vše pro nalezení kompromisu přijatelného pro obě strany. Můžeme fungovat rovněž jako mediátor.

Právní pomoc obětem trestných činů vč. domácího násilí

Oběť trestného činu má svá práva

Přihodilo-li se ve Vašem životě něco, o čem se Vám obtížně hovoří a přesto je třeba mluvit, obraťte se na nás.

Podrobně Vám vysvětlíme, jaká máte práva a možnosti se jich domáhat, jak vypadá trestní řízení a co očekávat od jednotlivých úkonů. V případě potřeby Vás budeme osobně doprovázet a zastupovat.

Obětem trestných činů zajistíme maximální čerpání jejich práv a nejvyšší možný komfort v průběhu úkonů trestního řízení.

Jiná životní situace?

"Šedé je právo a zelený je strom života."

Potřebujete právní radu v úplně jiné oblasti, než o které jste se zde dočetli? Zavolejte nebo k nám Váš problém přijďte probrat osobně. Určitě to vymyslíme.